top of page

Het bestuur is compleet!

Updated: Mar 19, 2023

Het bestuur van Stichting De Kleine Boerderij is compleet. Met Bouwe de Boer als voorzitter, Fimke Hijlkema als secretaris en Erna van der Werff als penningmeester is een krachtig bestuur gevormd, met een breed netwerk en een sterke motivatie om bij te dragen aan een socialere samenleving.

Alle bestuursleden zetten zich in hun dagelijks leven in voor de brede welvaart en maken zich hard voor gelijke kansen voor iedereen. Fimke Hijlkema, als voormalig wethouder van de gemeente Ooststellingwerf en lid van de PVDA, vindt het belangrijk dat iedereen de kans krijgt zich naar beste kunnen te ontwikkelen. Zij ziet dat het verschil tussen arm en rijk, gezond en ongezond steeds groter wordt en zet zich in om daar wat aan te doen.

Bouwe de Boer, in het dagelijks leven projectleider van de Freonen fan Fossylfrij Fryslân en Energiecommissaris van Fryslân, zet zich al 30 jaar in voor duurzame energie en een bredere welvaart in het algemeen. Erna van der Werff is eigenaar en medeoprichter van Learning Hub Friesland: een organisatie die het onderwijs in Friesland helpt bij internationaliseren, omdat ze vindt dat Europees samenwerken kansen biedt aan jong volwassenen en het hun blik op de wereld verbreedt.


0 comments

Comments


bottom of page